Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

I OPP 132/06 - Postanowienie NSA z 2007-01-12

Skarga J. A. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Gliwicach, sygn. akt IV SA/GL 405/06 w sprawie ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie przyznania zasiłku stałego

I OPP 4/07 - Postanowienie NSA z 2007-02-23

Skarga M. D. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym we Wrocławiu, sygn. akt IV SAB/Wr 46/06 w sprawie ze skargi na bezczynność SKO w przedmiocie nierozpatrzenia odwołania od decyzji I instancji w sprawie zasiłku celowego