Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 635 Kultura fizyczna, sport i turystyka X

II GPP 6/13 - Postanowienie NSA z 2013-09-18

Skarga W.W. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w W. w sprawie o sygn. akt VI SO/Wa 9/12 z wniosku W.W. o rozpoznanie skargi i wymierzenie P.Z.S.S. grzywny w trybie art. 55 § 1 ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi

II GSK 3391/17 - Wyrok NSA z 2017-12-06

Skarga kasacyjna na bezczynność, przewlekłe prowadzenie postępowania przez Ministra Sportu i Turystyki w przedmiocie wniosku o przyznanie stypendium sportowego uchyla zaskarżony wyrok i przekazuje sprawę do ponownego rozpoznania Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu w Warszawie

II GPP 16/18 - Postanowienie NSA z 2018-05-29

Skarga O. D. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie w sprawie o sygn. akt VI SA/Wa 1300/16 ze skargi na uchwałę Rady Miasta Stołecznego Warszawy w przedmiocie zasad i trybu przyznawania stypendium sportowego

II GPP 4/17 - Postanowienie NSA z 2017-02-23

Skarga O. D. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie w sprawie o sygn. akt VI SA/Wa 1300/16 ze skargi na uchwałę Rady Miasta Stołecznego Warszawy w przedmiocie zasad i trybu przyznawania stypendium sportowego

II GPP 3/17 - Postanowienie NSA z 2017-02-23

Skarga O. D. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie w sprawie o sygn. akt VI SA/Wa 2693/15 ze skargi na uchwałę Rady Miasta Stołecznego Warszawy w przedmiocie zasad i trybu przyznawania stypendium sportowego

II GPP 22/17 - Postanowienie NSA z 2017-06-09

Skarga O. D. na przewlekłość postępowania prowadzonego przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Lublinie pod sygn. akt II SA/Lu 92/17 w sprawie ze skargi na uchwałę Sejmiku Województwa Lubelskiego w przedmiocie stypendium sportowego

II GPP 20/17 - Postanowienie NSA z 2017-04-07

Skarga J. D. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Lublinie w sprawie o sygn. akt II SAB/Lu 84/16 ze skargi na bezczynność Wojewody Lubelskiego w przedmiocie stypendium sportowego

II GPP 9/17 - Postanowienie NSA z 2017-05-09

Skarga O. D. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie w sprawie o sygn. akt VI SO/Wa 1/17 ze skargi O. D. na czynność SKO Warszawie polegającą na przekazaniu pisma

II GPP 10/17 - Postanowienie NSA z 2017-05-09

Skarga O. D. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie w sprawie o sygn. akt VI SA/Wa 76/17 ze skargi O. D. na czynność SKO Warszawie polegającą na zawiadomieniu o przekazaniu pisma

II GPP 12/17 - Postanowienie NSA z 2017-03-30

Skarga O.D. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Lublinie w sprawie o sygnaturze akt II SA/Lu 377/15 ze skargi na uchwałę Sejmiku Województwa Lubelskiego w przedmiocie stypendium sportowego
1   Następne >   2