Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Przewlekłość postępowania X
  • Symbol 639 Skargi na uchwały organów jednostek samorządowych X

II FPP 18/13 - Postanowienie NSA z 2013-11-21

Skarga R.J. U. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie w sprawie o sygn. akt IV SA/Wa 2082/13 ze skargi na uchwałę Rady miasta W. w przedmiocie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty oraz ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności

II FPP 17/13 - Postanowienie NSA z 2013-11-21

Skarga R.J. U. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie w sprawie o sygn. akt IV SA/Wa 2081/13 ze skargi na uchwałę Rady miasta W. w przedmiocie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty oraz ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności

II OPP 12/14 - Postanowienie NSA z 2014-03-07

Skarga B. G.-T. na przewlekłość postępowania przed Naczelnym Sądem Administracyjnym w zakresie nierozpoznania zażalenia B. G.-T. na postanowienie WSA w Szczecinie w sprawie o sygn. akt II SA/Sz 291/09 ze skargi B. G.-T. i A. T. na uchwały Rady Miasta Świnoujście , nr [...], , nr [...] i , nr [...] w przedmiocie przystąpienia do sporządzenia miejscowego...

II OPP 56/04 - Postanowienie NSA z 2004-12-09

Skarga J. L., E. L. i J. L. na przewlekłość postępowania WSA w Gliwicach sygn. akt II SA/Ka 3290/03 w sprawie ze skargi na uchwałę Rady Gminy Mierzęcice w przedmiocie przystąpienia do sporządzenia zmiany planu miejscowego

I OPP 26/12 - Postanowienie NSA z 2012-09-13

Skarga M. D. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Krakowie w sprawie ze skargi na uchwałę Rady Gminy w T. w przedmiocie szczegółowych zasad zwrotu przez świadczeniobiorców wydatków na cele opiekuńcze sygn. akt III SA/Kr 20/12

II OPP 57/04 - Postanowienie NSA z 2004-12-09

Skarga J. L., E. L. i J. L. na przewlekłość postępowania WSA w Gliwicach sygn. akt II SA/Gl 162/04 w sprawie ze skargi na uchwałę Rady Gminy Mierzęcice w przedmiocie zmiany uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

II OPP 10/10 - Postanowienie NSA z 2010-04-21

Skarga Stowarzyszenia zwykłego [...] z siedzibą w Warszawie na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie, sygn. akt IV SA/Wa 1122/09 w sprawie ze skargi na uchwałę Sejmiku Województwa Mazowieckiego w przedmiocie rozstrzygnięcia w sprawie wezwania do usunięcia naruszenia prawa

I OPP 4/12 - Postanowienie NSA z 2012-02-16

Skarga B. K. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Krakowie w sprawie ze skargi na uchwałę Rady Miasta Krakowa w przedmiocie zasad zbywania lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Miejskiej Kraków w trybie bezprzetargowym na rzecz najemców, sygn. akt III SA/Kr 1541/11

I OPP 41/10 - Postanowienie NSA z 2010-07-23

Skarga Gminy Klembów na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie w sprawie ze skargi na uchwałę Rady Powiatu Wołomińskiego w Wołominie w przedmiocie zaliczenia do kategorii i ustalenia przebiegu dróg powiatowych, sygn. akt VII SA/Wa 1030/09

II OPP 29/14 - Postanowienie NSA z 2014-05-30

Skarga P. P. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym we Wrocławiu w sprawie o sygn. akt III SA/Wr 578/12 w sprawie ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w K. w przedmiocie wygaśnięcia mandatu radnego
1   Następne >   +2   4