Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Przewlekłość postępowania X
  • Symbol 643 Spory o właściwość między organami jednostek samorządu terytorialnego (art. 22 § 1 pkt 1 Kpa) oraz między tymi organami X

I OPP 50/11 - Postanowienie NSA z 2011-07-21

Skarga A. T. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Gorzowie Wielkopolskim, sygn. akt II SO/Go 2/11 w sprawie z wniosku Burmistrza S. o rozstrzygnięcie sporu o właściwość pomiędzy Burmistrzem S. a Burmistrzem Miasta i Gminy M. w przedmiocie wskazania organu właściwego do udzielenia pomocy finansowej A. T.