Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 647 Sprawy związane z ochroną danych osobowych X

I OPP 119/06 - Postanowienie NSA z 2006-09-29

Skarga R. P. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie, sygn. akt II SA/Wa 1820/05 w sprawie ze skargi na decyzję Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych w przedmiocie udostępnienia danych osobowych

I OPP 7/12 - Postanowienie NSA z 2012-04-13

Skarga T. B. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie w sprawie o sygn. akt II SA/Wa 2367/11 w sprawie ze skargi na decyzję Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych w przedmiocie przetwarzania danych osobowych

I OSK 2460/13 - Wyrok NSA z 2014-01-31

Skarga kasacyjna od wyroku WSA w Warszawie w sprawie ze skargi E. P. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych w przedmiocie przetwarzania danych osobowych skarżącej przez przedsiębiorstwo N. S.A. z siedzibą w W.

I OPP 13/12 - Postanowienie NSA z 2012-05-10

Skarga A. D. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych w przedmiocie umorzenia postępowania w zakresie nakazania udostępnienia danych osobowych sygn. akt II SA/Wa 2734/11

II SAB/Wa 277/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-10-23

Sprawa ze skargi M. P. na przewlekłe prowadzenie przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych postępowania w sprawie skargi dotyczącej przetwarzania danych osobowych

I OPP 1/10 - Postanowienie NSA z 2010-01-29

Skarga T. Ś. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych w przedmiocie odmowy udostępnienia informacji, sygn. akt II SA/Wa 1540/09

I OPP 86/11 - Postanowienie NSA z 2012-01-20

Skarga J. W. na przewlekłość postępowania przed Naczelnym Sądem Administracyjnym, sygn. akt I OSK 653/10 w sprawie ze skarg kasacyjnych Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych i [...] Banku [...] Spółka Akcyjna w K. od wyroku WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych nr [...] w przedmiocie przetwarzania danych os...

II SAB/Wa 422/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-02-04

Sprawa ze skargi na bezczynność Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych w przedmiocie przewlekłości postępowania w sprawie przetwarzania danych osobowych

I OPP 23/15 - Postanowienie NSA z 2015-03-25

Skarga J. S. na przewlekłość postępowania przed Naczelnym Sądem Administracyjnym w sprawie o sygn. akt I OSK 2496/13 ze skargi na decyzję Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych w przedmiocie ochrony danych osobowych

I OPP 6/09 - Postanowienie NSA z 2009-02-19

Skarga A. G. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych w przedmiocie udostępnienia danych osobowych, sygn. akt II SA/Wa 1759/08
1   Następne >   +2   4