Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Przewlekłość postępowania X
  • Symbol 6531 Dotacje oraz subwencje z budżetu państwa, w tym dla jednostek samorządu terytorialnego X

V SAB/Wa 11/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-03-16

Sprawa ze skargi M.B. na przewlekłość postępowania Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie ponownego rozpatrzenia wniosku w przedmiocie odmowy przyznania środków finansowych na realizację projektu badawczego;

II GSK 304/17 - Wyrok NSA z 2017-04-06

Skarga kasacyjna od wyroku WSA w Warszawie w sprawie ze skargi Stowarzyszenia 'P.' w W. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy w przedmiocie nierozliczenia w terminie dotacji

V SAB/Wa 47/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-09-20

Sprawa ze skargi na bezczynność Prezydenta m.st. W. w przedmiocie nierozliczenia w terminie dotacji: