Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Przewlekłość postępowania X
  • Symbol 655 Subwencje unijne, fundusze strukturalne i regulacja rynków branżowych X

II SAB/Go 106/13 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2014-03-20

Sprawa ze skargi na bezczynność Kierownika Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w przedmiocie przyznania płatności bezpośrednich na rok 2012

II GZ 307/08 - Postanowienie NSA z 2009-05-14

Zażalenie od postanowienia WSA w G. W. w sprawie wymierzenia organowi grzywny

II SAB/Go 96/13 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2014-02-26

Sprawa ze skargi na bezczynność i przewlekłe prowadzenie postępowania przez Kierownika Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w przedmiocie przyznania płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego na rok 2011

II SAB/Go 104/13 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2014-03-20

Sprawa ze skargi na bezczynność Kierownika Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w przedmiocie przyznania płatności ONW na rok 2012

III SAB/Po 1/14 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2014-04-03

Sprawa ze skargi U. P. na przewlekłość postępowania Kierownika Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w K. w przedmiocie niezałatwienia sprawy dotyczącej przyznania płatności obszarowych, rolnośrodowiskowych oraz pomocy finansowej z tytułu gospodarowania na obszarach górskich i innych obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania w terminie

I SAB/Lu 4/09 - Wyrok WSA w Lublinie z 2009-06-10

Sprawa ze skargi na bezczynność Kierownika Biura Powiatowego ARiMR w sprawie załatwienia podania w przedmiocie dopłat do gruntów rolnych na 2006 r.

I SAB/Bd 4/09 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2009-05-06

Sprawa ze skargi na bezczynność Kierownika Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w B. w przedmiocie niewydania decyzji o przyznaniu pomocy finansowej

II GPP 2/12 - Postanowienie NSA z 2012-04-17

Skarga na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w W. w sprawie o sygn. akt V SA/Wa 2023/11 ze skargi na decyzję Dyrektora M. Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w W. w przedmiocie odmowy przyznania płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego

II GPP 2/11 - Postanowienie NSA z 2011-03-30

Skarga Z. B. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w K. w sprawie o sygn. akt I SA/Kr 1741/09 ze skargi na decyzję Dyrektora [...] Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w K. w przedmiocie odmowy przyznania płatności bezpośrednich i płatności uzupełniających

II GPP 1/11 - Postanowienie NSA z 2011-03-30

Skarga J. P. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w K. w sprawie o sygn. akt I SA/Kr 1591/09 ze skargi na decyzję Dyrektora [...] Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w K. w przedmiocie przyznania płatności do gruntów rolnych
1   Następne >   +2   +5   +10   21