Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Przewlekłość postępowania X

I OPP 22/08 - Postanowienie NSA z 2008-06-16

Skarga D. W. i M. W. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym we Wrocławiu w sprawie ze skargi na bezczynność Starosty Powiatowego w T., Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa we W. oraz Urzędu Miasta i Gminy T. w przedmiocie rozstrzygnięcia sporu o rozgraniczenie nieruchomości, sygn. akt 3 II SAB/Wr 96/03

II OPP 17/08 - Postanowienie NSA z 2008-06-04

Skarga D. W. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie w sprawie ze skargi na bezczynność Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego

II OPP 18/08 - Postanowienie NSA z 2008-06-04

Skarga D. W. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie w sprawie ze skargi na postanowienie Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie zawieszenia postępowania administracyjnego

II OPP 14/08 - Postanowienie NSA z 2008-06-04

Skarga D. W. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie, sygn. akt VII SA/Wa 1656/05 w sprawie ze skargi na bezczynność Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie niewykonania wyroku wydanego w sprawie 7/IV SA 3127

II OPP 16/08 - Postanowienie NSA z 2008-06-04

Skarga J. M. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Krakowie, sygn. akt II SA/Kr 137/08 w sprawie ze skargi na postanowienie SKO w K. w przedmiocie stwierdzenia niedopuszczalności odwołania

II OPP 19/08 - Postanowienie NSA z 2008-06-16

Skarga D. W. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie, sygn. akt VII SAB/Wa 69/05 w sprawie ze skargi na bezczynność Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego

I OPP 20/08 - Postanowienie NSA z 2008-06-04

Skarga J. C. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie, sygn. akt II SA/Wa 2069/07 w sprawie ze skargi na decyzję Prezesa Rady Ministrów w przedmiocie odmowy przyznania świadczenia w drodze wyjątku

I OPP 19/08 - Postanowienie NSA z 2008-06-04

Skarga J. K. na przewlekłość postępowania przed Naczelnym Sądem Administracyjnym w sprawie ze skargi na decyzję SKO w G. w przedmiocie zasiłku celowego

II GPP 1/08 - Postanowienie NSA z 2008-06-12

Skarga Z. B. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w W. w sprawie o sygn. akt VII SA/Wa 898/07 w sprawie ze skargi na decyzję Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w przedmiocie stwierdzenia objęcia obowiązkowym ubezpieczeniem zdrowotnym

I OPP 21/08 - Postanowienie NSA z 2008-06-04

Skarga M. M. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Opolu w sprawie ze skargi na decyzję Dyrektora Okręgowego Służby Więziennej w O. w przedmiocie pomocy finansowej na uzyskanie lokalu mieszkalnego