Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Przewlekłość postępowania X
  • Skarżony
  • Symbol

II OSK 1030/15 - Wyrok NSA z 2016-01-14

Sprawa ze skargi na bezczynność Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Zakopanem w przedmiocie zakończenia postępowania prowadzonego pod znakiem: [...]

I OPP 154/15 - Postanowienie NSA z 2016-02-02

Skarga o wznowienie postępowania zakończonego decyzją dotyczącą przyznania stypendium

I OPP 11/16 - Postanowienie NSA z 2016-03-01

Skarga B. D. i Fundacji [...] na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Białymstoku w sprawie o sygn. akt II SA/Bk 654/14 ze skargi na decyzję SKO z [...] lipca 2015 r. nr [...] w przedmiocie zgody na wykonanie zjazdu z drogi publicznej

I OPP 150/15 - Postanowienie NSA z 2016-02-02

Skarga L. B. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Krakowie w sprawie o sygn. akt III SA/Kr 1361/14 ze skargi L. B. na akt Prezydenta Miasta [...] z [...] lipca 2014 r. nr [...] w przedmiocie odmowy przyznania pomocy mieszkaniowej z zasobu Gminy Miejskiej [...]

I OPP 5/16 - Postanowienie NSA z 2016-02-02

Skarga K. J. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Krakowie w sprawie o sygn. akt III SA/Kr 827/15 ze skargi K. J. na niewykonanie przez Komendanta Powiatowego Policji wyroku WSA w Warszawie z 14 stycznia 2009 r. sygn. akt II SA/Wa 1032/08

I OPP 1/16 - Postanowienie NSA z 2016-03-01

Skarga K. B. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Poznaniu w sprawie o sygn. akt II SA/Po 1212/14 ze skargi na decyzję Rektora Uniwersytetu [...] z [...] sierpnia 2014 r. nr [...] w przedmiocie skreślenia z listy studentów

I OPP 7/16 - Postanowienie NSA z 2016-03-01

Skarga T. K. na przewlekłość postępowania przed Naczelnym Sądem Administracyjnym w sprawie o sygn. akt I OSK 458/15 ze skargi na bezczynność Stowarzyszenia [...] w przedmiocie rozpoznania wniosku z [...] marca 2014 r. o udostępnienie informacji publicznej

II OSK 503/15 - Wyrok NSA z 2016-01-08

Sprawa ze skargi kasacyjnej Burmistrza Miasta i Gminy Swarzędz od wyroku WSA w Poznaniu w sprawie ze skargi M.W. przeciwko Burmistrzowi Miasta i Gminy Swarzędz w przedmiocie niewykonania wyroku WSA w Poznaniu sygn. akt II SA/Po 891/13

II SAB/Wr 37/15 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2016-01-28

Sprawa ze skargi kasacyjnej Wojewody D. od wyroku WSA we Wrocławiu w sprawie ze skargi J. W. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Wojewodę D. w przedmiocie ustalenia odszkodowania za wywłaszczone nieruchomości

VIII SAB/Wa 126/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-01-05

Sprawa ze skargi P. M. - wspólnika spółki cywilnej [...] z siedzibą na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Kierownika Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa [...] z siedzibą w przedmiocie przyznania płatności rolnośrodowiskowej na 2009 rok
1   Następne >   +2   +5   +10   45