Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Przewlekłość postępowania X
  • Skarżony
  • Symbol

II GSK 3877/16 - Wyrok NSA z 2017-01-18

Skarga kasacyjna od wyroku WSA w Gliwicach w sprawie ze skargi Henryka R. na Dyrektora Śląskiego Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w przedmiocie przewlekłego prowadzenia postępowania po wyroku uchylającym decyzję w sprawie odmowy przyznania płatności na zalesienie

II FPP 1/17 - Postanowienie NSA z 2017-02-10

Skarga T. W. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Łodzi w sprawie o sygn. akt III SA/Łd 486/16 w sprawie ze skargi na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi w przedmiocie odmowy zwolnienia spod egzekucji prawa majątkowego stanowiącego świadczenie z zaopatrzenia emerytalnego

II SAB/Łd 122/17 - Wyrok WSA w Łodzi z 2017-08-10

Sprawa ze skargi na bezczynność Dyrektora Okręgowego Służby Więziennej w Ł. w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej

II SAB/Gl 55/16 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2017-10-11

Sprawa ze skargi T. K., M. S., A. K., B. D., J. K., J. K., J. K., J. K., M. K., M. K., M.K. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Starostę [...] w przedmiocie zwrotu wywłaszczonej nieruchomości

II FSK 1085/17 - Wyrok NSA z 2017-07-05

Skarga kasacyjna od wyroku WSA w Gliwicach w sprawie ze skargi 'G. [...] ' S.A. z siedzibą w K. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Naczelnika [...] Urzędu Skarbowego w K. w przedmiocie wniosku o umorzenie zaległości podatkowej

III SAB/Lu 6/17 - Wyrok WSA w Lublinie z 2017-09-12

Sprawa ze skargi M. Ł. i M. Ł. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze w przedmiocie przyznania wynagrodzenia za dozór i zwrot poniesionych koniecznych wydatków związanych z dozorem pojazdu

II GSK 1839/15 - Wyrok NSA z 2017-01-20

Skarga kasacyjna na bezczynność Ministra Sprawiedliwości w przedmiocie powołania na stanowisko komornika sądowego

II OSK 2822/17 - Wyrok NSA z 2017-12-08

Skarga kasacyjna od wyroku WSA w Łodzi w sprawie ze skargi S. M. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Bełchatowie w sprawie przebudowy obiektu budowlanego

VIII SAB/Wa 92/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-11-28

Sprawa ze skargi T. J. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Starostę Powiatu P. w przedmiocie rejestracji sprzętu pływającego

IV SAB/Wr 147/17 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2017-10-12

Sprawa ze skargi [...] Sp. z o.o. w upadłości z/s we W. na przewlekłość postępowania D. Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego we W. w przedmiocie wydania zezwolenia na prowadzenie apteki
1   Następne >   +2   +5   +10   49