Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Przewlekłość postępowania X
  • Symbol

II OSK 987/18 - Wyrok NSA z 2019-01-11

Skarga kasacyjna na bezczynność i przewlekłe prowadzenie postępowania przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w H. w przedmiocie zwolnienia od poniesienia kosztów postępowania administracyjnego w sprawie zgodności budynku z przepisami

II GPP 1/19 - Postanowienie NSA z 2019-01-31

Skarga K. J. na przewlekłość postępowania przed Naczelnym Sądem Administracyjnym w sprawie o sygn. akt II GSK 5545/16 ze skargi na uchwałę Komisji Egzaminacyjnej II stopnia przy Ministrze Sprawiedliwości do spraw odwołań od wyników egzaminu notarialnego w przedmiocie ustalenia wyniku egzaminu notarialnego

II SAB/Wr 72/18 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2019-01-22

Sprawa ze skargi B. M. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie wznowienia postępowania dotyczącego nakazu rozbiórki budynku

II OSK 1428/18 - Wyrok NSA z 2019-01-17

Skarga kasacyjna na bezczynność i przewlekłość Burmistrza Gminy T. w przedmiocie wydania decyzji o warunkach zabudowy

I GPP 3/19 - Postanowienie NSA z 2019-03-06

Skarga M. S. na przewlekłość postępowania prowadzonego przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie pod sygn. akt VIII SA/Wa 885/16 w sprawie ze skargi na decyzję Dyrektora Mazowieckiego Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Warszawie w przedmiocie przyznania płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego w pomniejszonej wysokości

I GPP 5/19 - Postanowienie NSA z 2019-03-06

Skarga M. S. na przewlekłość postępowania prowadzonego przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie pod sygn. akt VIII SA/Wa 82/17 w sprawie ze skargi na decyzję Dyrektora Mazowieckiego Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Warszawie w przedmiocie odmowy przyznania płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego

I GPP 4/19 - Postanowienie NSA z 2019-03-06

Skarga M. S. na przewlekłość postępowania prowadzonego przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie pod sygn. akt VIII SA/Wa 37/17 w sprawie ze skargi na postanowienie Dyrektora Mazowieckiego Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Warszawie w przedmiocie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej

I GPP 2/19 - Postanowienie NSA z 2019-03-06

Skarga M. S. na przewlekłość postępowania prowadzonego przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie pod sygn. akt VIII SAB/Wa 67/17 w sprawie ze skargi na bezczynność Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

II GPP 3/19 - Postanowienie NSA z 2019-03-19

Skarga S. N. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Łodzi w sprawie o sygn. akt II SA/Łd 316/18 w sprawie ze skargi na postanowienie SKO w Piotrkowie Trybunalskim w przedmiocie stwierdzenia uchybienia terminu do wniesienia odwołania

II SAB/Sz 160/18 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2019-01-31

Sprawa ze skargi na bezczynność Burmistrza Miasta w przedmiocie wydania decyzji
1   Następne >   +2   +5   +10   17