Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Przewlekłość postępowania X

IV SAB/Po 221/19 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2020-01-15

Sprawa ze skargi na bezczynność Wojewody w przedmiocie udzielania zezwolenia na pobyt czasowy

II FPP 19/19 - Postanowienie NSA z 2020-01-30

Skarga M. S. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Lublinie w sprawie o sygn. akt I SA/Lu 890/16 ze skargi na postanowienie SKO w Lublinie w przedmiocie stwierdzenia niedopuszczalności zażalenia

II OPP 13/19 - Postanowienie NSA z 2020-01-29

Skarga A. K. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Krakowie, sygn. akt II SA/Kr 1548/18 w sprawie ze skarg Z. D., L. Ż. i K. Ż., R. Ł., S. M., A. K., B. W., R. B. i Towarzystwa [...] w K. na decyzję SKO w K. w przedmiocie umorzenia postępowania odwoławczego i środowiskowych uwarunkowań zgody dla realizacji przedsięwzięcia

II OSK 2428/19 - Wyrok NSA z 2020-01-09

Sprawa ze skargi kasacyjnej G. S. od wyroku WSA w Lublinie w sprawie ze skargi G. S. na przewlekłe prowadzenie przez Wojewodę [...] postępowania w przedmiocie zezwolenia na pobyt czasowy i pracę

II SAB/Bk 113/19 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2020-02-07

Sprawa ze skargi na bezczynność Dyrektora Szkoły Podstawowej [...] w K. w sprawie załatwienia wniosku o ponowne rozpoznanie sprawy w przedmiocie informacji publicznej

I GPP 1/20 - Postanowienie NSA z 2020-01-30

Skarga [...] na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie w sprawie o sygn. akt V SA/Wa 2245/17 ze skargi na postanowienie Szefa Krajowej Administracji Skarbowej w przedmiocie oddalenia skargi na czynność egzekucyjną

I GPP 16/19 - Postanowienie NSA z 2020-01-30

Skarga [...] na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Kielcach w sprawie o sygn. akt I SAB/Ke 1/19 ze skargi [...] na przewlekłość Prezydenta Miasta Kielce w przedmiocie przewlekłego prowadzenia postępowania egzekucyjnego

II SAB/Po 88/19 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2020-02-06

Sprawa ze skargi na bezczynność Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w przedmiocie wydania aktu zgonu

II SAB/Bd 84/19 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2020-01-22

Sprawa ze skargi Spółki A S.A. w C. na przewlekłe postępowanie Wójta Gminy [...] w przedmiocie przewlekłego prowadzenia postępowania przez Wójta Gminy [...] w przedmiocie wydania decyzji o ustaleniu środowiskowych uwarunkowań dla realizacji przedsięwzięcia

II FPP 12/19 - Postanowienie NSA z 2020-02-28

Wniosek w przedmiocie odrzucenia skargi na przewlekłość postępowania w sprawie ze skargi M. S. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Lublinie w sprawie o sygn. akt I SA/Lu 890/16
1   Następne >   +2   +5   9