Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II SAB/Ol 31/10 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2010-06-29

Sprawa ze skargi na bezczynność Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w rozpoznaniu skargi oku I. zobowiązuje Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego do rozpoznania środka zaskarżenia zawartego w punkcie I. skargi B. K. oku - w terminie 14 dni od dnia zwrotu akt organowi; II.

II SA/Gl 623/10 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2010-11-18

Sprawa ze skargi B. M. na Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w B. w przedmiocie niewykonania wyroku sądu w sprawie wykonania określonych robót budowlanych

II SAB/Łd 24/10 - Wyrok WSA w Łodzi z 2010-10-05

Sprawa ze skargi na bezczynność Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Ł. w przedmiocie bezczynności w sprawie realizacji robót budowlanych niezgodnie z projektem