Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 611 Podatki i inne świadczenia pieniężne, do których mają zastosowanie przepisy Ordynacji podatkowej, oraz egzekucja tych świadczeń pieniężnych X

FPP 1/04 - Postanowienie NSA z 2004-12-01

Skarga o stwierdzenie, że nastąpiła przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Szczecinie w sprawie ze skargi na decyzję Izby Skarbowej w S. Ośrodek Zamiejscowy w K. w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych za 1998 r.

FPP 2/04 - Postanowienie NSA z 2004-12-01

Skarga o stwierdzenie, że nastąpiła przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Gdańsku w sprawie ze skargi na decyzję Izby Skarbowej w G. w przedmiocie odmowy stwierdzenia nadpłaty w podatku dochodowym od osób fizycznych