Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Przewlekłość postępowania X
  • Symbol 611 Podatki i inne świadczenia pieniężne, do których mają zastosowanie przepisy Ordynacji podatkowej, oraz egzekucja tych świadczeń pieniężnych X

II FPP 18/13 - Postanowienie NSA z 2013-11-21

Skarga R.J. U. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie w sprawie o sygn. akt IV SA/Wa 2082/13 ze skargi na uchwałę Rady miasta W. w przedmiocie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty oraz ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności

II FPP 17/13 - Postanowienie NSA z 2013-11-21

Skarga R.J. U. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie w sprawie o sygn. akt IV SA/Wa 2081/13 ze skargi na uchwałę Rady miasta W. w przedmiocie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty oraz ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności

II FPP 19/13 - Postanowienie NSA z 2013-12-20

Skarga o stwierdzenie przewlekłości postępowania przed Naczelnym Sądem Administracyjnym w sprawie o sygn. akt II FSK 47/12 ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie w przedmiocie podatku doch...

I SAB/Wr 7/13 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2013-10-28

Sprawa ze skargi: A spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w L. na bezczynność Naczelnika Urzędu Skarbowego w L. w przedmiocie: zwrotu podatku naliczonego nad należnym za styczeń 2013 r.

II FPP 15/13 - Postanowienie NSA z 2013-11-28

Skarga B. K. na przewlekłość postępowania przed Naczelnym Sądem Administracyjnym w sprawie o sygn. akt II FSK 397/13 w sprawie ze skargi na decyzję SKO w L. w przedmiocie uchylenia decyzji organu I instancji w sprawie ustalenia wysokości łącznego zobowiązania pieniężnego za 2012 r. i przekazania sprawy...

I FPP 6/13 - Postanowienie NSA z 2013-05-29

Skarga B. G. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Białymstoku w sprawie o sygn. akt I SA/Bk 323/12 w sprawie ze skargi na decyzję Izby Skarbowej w B. w przedmiocie podatku od towarów i usług za wrzesień 1998 r.

I FPP 8/13 - Postanowienie NSA z 2013-05-29

Skarga B. G. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Białymstoku w sprawie o sygn. akt I SA/Bk 325/12 w sprawie ze skargi na decyzję Izby Skarbowej w B. w przedmiocie podatku od towarów i usług za grudzień 1998 r.

I FPP 1/13 - Postanowienie NSA z 2013-05-28

Skarga I. K. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Białymstoku, sygn. akt I SA/Bk 318/12 w sprawie ze skargi na decyzję Izby Skarbowej w B. w przedmiocie podatku od towarów i usług za miesiąc sierpień 1998 roku

I FPP 3/13 - Postanowienie NSA z 2013-05-28

Skarga I. K. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Białymstoku, sygn. akt I SA/Bk 319/12 w sprawie ze skargi na decyzję Izby Skarbowej w B. w przedmiocie podatku od towarów i usług za miesiąc październik 1998 roku

II FPP 4/13 - Postanowienie NSA z 2013-06-04

Skarga o stwierdzenie przewlekłości postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Gliwicach w sprawie o sygn. akt I SA/Gl 906/11 w sprawie ze skargi na decyzję SKO w K. w przedmiocie łącznego zobowiązania pieniężnego
1   Następne >   +2   5