Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Przewlekłość postępowania X
  • Symbol 611 Podatki i inne świadczenia pieniężne, do których mają zastosowanie przepisy Ordynacji podatkowej, oraz egzekucja tych świadczeń pieniężnych X

II FPP 9/17 - Postanowienie NSA z 2018-01-24

Skarga M. S. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie w sprawie o sygn. akt VIII SA/Wa 82/16 w sprawie ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych za 2011 r.

II FPP 9/18 - Postanowienie NSA z 2018-03-16

Skarga M. S. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Lublinie w sprawie o sygn. akt I SA/Lu 662/16 ze skargi na postanowienie SKO w L. w przedmiocie niedopuszczalności odwołania

I FSK 2058/16 - Wyrok NSA z 2018-01-25

Skarga kasacyjna na bezczynność Naczelnika Urzędu Skarbowego W. w przedmiocie zwrotu podatku od towarów i usług za luty 2014 r.

II FPP 13/18 - Postanowienie NSA z 2018-05-09

Skarga M.M. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Gdańsku w sprawie o sygn. akt I SA/Gd 1428/16 ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w Gdańsku w przedmiocie umorzenia postępowania wyjaśniającego

I FSK 1382/16 - Wyrok NSA z 2018-02-27

Skarga kasacyjna od wyroku WSA w Warszawie w sprawie ze skargi Q. sp. z o.o. w P. na przewlekłość Naczelnika Urzędu Skarbowego w P. w przedmiocie prowadzenia postępowania podatkowego dotyczącego rozliczenia podatku od towarów i usług za maj 2014 r.

I SAB/Łd 9/17 - Wyrok WSA w Łodzi z 2018-03-13

Sprawa ze skargi G. G. na przewlekłość postępowania Naczelnika Urzędu Skarbowego w P. w przedmiocie niezałatwienia w terminie sprawy dotyczącej podatku od towarów i usług za okres od października 2011 r. do sierpnia 2013 r.

II FSK 147/16 - Wyrok NSA z 2018-02-06

Skarga kasacyjna na bezczynność Wójta Gminy K. w przedmiocie prowadzenia postępowania podatkowego w sprawie ustalenie podatku rolnego za 2013 rok oraz na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Wójta Gminy K. w przedmiocie ustalenia podatku rolnego za 2013 rok

I FSK 105/17 - Wyrok NSA z 2018-03-01

Skarga kasacyjna od wyroku WSA w Gorzowie Wielkopolskim w sprawie ze skargi R. B. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Naczelnika Urzędu Skarbowego w N. [...] w przedmiocie podatku od towarów i usług za czerwiec 2015 r.

I FSK 557/16 - Wyrok NSA z 2018-01-04

Skarga kasacyjna od wyroku WSA we Wrocławiu w sprawie ze skargi M. M. na Naczelnika Urzędu Skarbowego w L. w przedmiocie przewlekłego prowadzenia postępowania w sprawie podatku od towarów i usług za czerwiec 2013 r.

II FPP 12/18 - Postanowienie NSA z 2018-04-26

Skarga K. K.-C. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie w sprawie o sygn. akt III SA/Wa 3015/16 ze skargi na decyzję SKO w Warszawie w przedmiocie podatku od nieruchomości za 2014 r.
1   Następne >   +2   +5   10