Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Przewlekłość postępowania X
  • Symbol 611 Podatki i inne świadczenia pieniężne, do których mają zastosowanie przepisy Ordynacji podatkowej, oraz egzekucja tych świadczeń pieniężnych X

II FPP 41/18 - Postanowienie NSA z 2019-03-08

Skarga M.S. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Lublinie w sprawie o sygn. akt I SAB/Lu 16/16 ze skargi na postanowienie SKO w Lublinie w przedmiocie bezczynności organu w sprawie łącznego zobowiązania pieniężnego za 2016 r.

I FSK 2120/18 - Wyrok NSA z 2019-02-13

Skarga kasacyjna od wyroku WSA w Gliwicach w sprawie ze skargi W. Sp. z o.o. z siedzibą w P. na przewlekłość postępowania Naczelnika [...] Urzędu Celno-Skarbowego w K. w przedmiocie podatku od towarów i usług za poszczególne okresy rozliczeniowe od lipca do listopada 2014 r.

III SAB/Po 18/18 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2019-01-16

Sprawa ze skargi na bezczynność Naczelnika Urzędu Skarbowego [...] w przedmiocie zwrotu podatku akcyzowego

III SAB/Po 19/18 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2019-01-16

Sprawa ze skargi na bezczynność Naczelnika Urzędu Skarbowego [...] w przedmiocie zwrotu podatku akcyzowego

III SAB/Po 20/18 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2019-01-16

Sprawa ze skargi na bezczynność Naczelnika Urzędu Skarbowego [...] w przedmiocie zwrotu podatku akcyzowego

I SAB/Go 12/18 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2019-03-06

Sprawa ze skargi P S.A. sp. komandytowo - akcyjna na przewlekłe prowadzenie postępowania Naczelnika Urzędu Celno - Skarbowego w przedmiocie postępowania kontrolnego w podatku od towarów i usług za sierpień i wrzesień 2016 r.

I SAB/Go 10/18 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2019-02-14

Sprawa ze skargi S sp. z o.o. na przewlekłe postępowanie Naczelnika Urzędu Skarbowego w przedmiocie wydania zezwolenia na prowadzenie składu podatkowego

I SAB/Go 7/18 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2019-02-28

Sprawa ze skargi P S.A. sp. komandytowo - akcyjna na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Naczelnika Urzędu Celno - Skarbowego w przedmiocie postępowania kontrolnego w podatku od towarów i usług za październik 2016 r.

I SAB/Go 6/18 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2019-02-28

Sprawa ze skargi P S.A. sp. komandytowo - akcyjna na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Naczelnika Urzędu Celno - Skarbowego w przedmiocie postępowania kontrolnego w podatku od towarów i usług za sierpień i wrzesień 2016 r.

I FSK 1025/17 - Wyrok NSA z 2019-04-17

Skarga kasacyjna na bezczynność i przewlekłość postępowania Naczelnika Urzędu Skarbowego K. w przedmiocie podatku od towarów i usług
1   Następne >   +2   4