Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 612 Sprawy geodezji i kartografii X

I OPP 130/18 - Postanowienie NSA z 2019-04-17

skarg G. T. i A. T. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Szczecinie w sprawie o sygn. akt II SA/Sz 1145/17 ze skargi na postanowienie SKO w Szczecinie w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania rozgraniczeniowego

I OPP 17/19 - Postanowienie NSA z 2019-05-29

Skarga S. K. na przewlekłość postępowania przed Naczelnym Sądem Administracyjnym w sprawie o sygnaturze akt I OPP 143/18 ze skargi na bezczynność Głównego Geodety Kraju w przedmiocie rozpatrzenia sprawy

I OPP 143/18 - Postanowienie NSA z 2019-05-30

Skarga S. K. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie w sprawie o sygn. akt IV SAB/Wa 283/18 ze skargi na bezczynność Głównego Geodety Kraju w przedmiocie rozpatrzenia sprawy