Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II SAB/Kr 53/10 - Wyrok WSA w Krakowie z 2010-06-29

Sprawa ze skargi na bezczynność Wojewody [...] I. zobowiązuje Wojewodę [...] do wydania w terminie jednego miesiąca aktu w sprawie znak: [...] dotyczącej nabycia nieruchomości w trybie art. 73 ustawy - Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną. II. zasądza od Wojewody [...] na rzecz skarżącego A. B. kwotę 440 zł (słownie: czterysta czterdzieści złotych) tytułem zwrotu kosztów postępowania.