Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 632 Pomoc społeczna X

I OPP 43/04 - Postanowienie NSA z 2004-11-10

Skarga J. C. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Szczecinie w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody Szczecińskiego w przedmiocie zasiłku stałego

I OPP 21/04 - Postanowienie NSA z 2004-11-23

Skarga o stwierdzenie, że nastąpiła przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Gdańsku w sprawie ze skargi na decyzję SKO w Gdańsku w przedmiocie zasiłku

I OPP 44/04 - Postanowienie NSA z 2004-11-10

Skarga J. C. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Szczecinie w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody Szczecińskiego w przedmiocie zasiłku celowego

I OPP 10/04 - Postanowienie NSA z 2004-11-10

Skarga Ł. P. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Poznaniu w sprawie ze skargi na decyzję SKO w P. w przedmiocie świadczenia z pomocy społecznej w formie zasiłku celowego, sygn. akt [...]

I OPP 38/04 - Postanowienie NSA z 2004-11-10

Skarga o stwierdzenie, że nastąpiła przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Gliwicach w sprawie ze skargi na decyzję SKO w Częstochowie w przedmiocie zasiłku celowego

I OPP 33/04 - Postanowienie NSA z 2004-11-23

Skarga o stwierdzenie, że nastąpiła przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Gdańsku w sprawie ze skargi na decyzję SKO w Gdańsku w przedmiocie zasiłku celowego

I OPP 19/04 - Postanowienie NSA z 2004-11-23

Skarga o stwierdzenie, że nastąpiła przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Gdańsku w sprawie ze skargi na decyzję SKO w Gdańsku w przedmiocie zasiłku

I OPP 31/04 - Postanowienie NSA z 2004-11-23

Skarga o stwierdzenie, że nastąpiła przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Gdańsku w sprawie ze skargi na decyzję SKO w Gdańsku w przedmiocie zasiłku okresowego

OPP 5/04 - Postanowienie NSA z 2004-10-28

Skarga o stwierdzenie, że nastąpiła przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Poznaniu w sprawie ze skargi na decyzję SKO w Poznaniu w przedmiocie przyznania świadczenia z pomocy społecznej w formie zasiłku celowego sygn. akt II SA/Po 1825/03

OPP 2/04 - Postanowienie NSA z 2004-11-23

Skarga o stwierdzenie, że nastąpiła przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Gdańsku w sprawie ze skargi na bezczynność Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w G. w przedmiocie udzielenia informacji dotyczących przepisów szczegółowych w sprawie zabezpieczenia schronienia i posiłków osobom bezdomnym
1   Następne >   2