Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 632 Pomoc społeczna X

I OPP 18/06 - Postanowienie NSA z 2006-02-09

Skarga J. M. na przewlekłość postępowania toczącego się przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Krakowie sygn. akt II S/Kr 50/02 w sprawie ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie przyznania zasiłku celowego

I OPP 133/06 - Postanowienie NSA z 2006-11-10

Skarga K. M. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Białymstoku w sprawie ze skargi na decyzję SKO w Łomży w przedmiocie pomocy społecznej