Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

I OPP 18/11 - Postanowienie NSA z 2011-03-31

Skarga K. C. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Lublinie, sygn. akt II SA/Lu 798/10 w sprawie ze skargi na decyzję SKO w Lublinie w przedmiocie zwrotu należności z tytułu opłat za pobyt w Dziennym Ośrodku Adaptacyjnym.