Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

I OPP 6/12 - Postanowienie NSA z 2012-03-08

Skarga M. D. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym we Wrocławiu, sygn. akt 4 II SA/Wr 2064/02 w sprawie ze skargi na decyzję SKO w Wałbrzychu w przedmiocie odmowy przyznania zasiłków celowych