Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony

I OPP 9/12 - Postanowienie NSA z 2012-05-10

Skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego postanowienia WSA w Białymstoku , sygn. akt II SAB/Bk 64/10.