Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

I OPP 37/15 - Postanowienie NSA z 2015-05-12

Skarga Z. R. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym we Wrocławiu w sprawie o sygn. akt IV SAB/Wr 149/14 ze skargi na bezczynność SKO [...] w przedmiocie rozpatrzenia i wydania decyzji

I OPP 34/15 - Postanowienie NSA z 2015-05-12

Skarga Z. R. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym we Wrocławiu w sprawie o sygn. akt IV SO/Wr 7/15 z wniosku Z. R. o przyznanie prawa pomocy

I OPP 36/15 - Postanowienie NSA z 2015-05-12

Skarga Z. R. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym we Wrocławiu w sprawie o sygn. akt IV SAB/Wr 63/14 ze skargi na bezczynność SKO w przedmiocie rozpatrzenia podania w przedmiocie wezwania strony do usunięcia naruszenia prawa

I OPP 35/15 - Postanowienie NSA z 2015-05-12

Skarga Z. R. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym we Wrocławiu w sprawie o sygn. akt IV SO/Wr 8/15 z wniosku Z. R. o przyznanie prawa pomocy

I OPP 22/15 - Postanowienie NSA z 2015-05-12

Skarga G.S. na przewlekłość postępowania przed Naczelnym Sądem Administracyjnym w sprawie o sygn. akt I OSK 620/14 ze skargi na decyzję SKO w P. w przedmiocie zasiłku celowego

IV SAB/Wr 175/14 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2015-05-21

Sprawa ze skargi Z. R. na przewlekłość postepowania SKO we W. w przedmiocie weryfikacji decyzji Kierownika ZTPS nr [...] MOPS we W. z dnia [...] nr [...]