Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 632 Pomoc społeczna X

IV SAB/Gl 380/17 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2018-02-21

Sprawa ze skargi M. S. na przewlekłość postępowania Wójta Gminy M. w przedmiocie udzielenia specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi

IV SAB/Po 171/18 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2018-11-21

Sprawa ze skargi M. N. na przewlekłe prowadzenie postępowania Wojewody w przedmiocie ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego

IV SAB/Wr 115/18 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2018-10-04

Sprawa ze skargi H. S. na przewlekłość postępowania SKO w W. w przedmiocie przyznania specjalnego zasiłku opiekuńczego

II SAB/Po 111/18 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2018-12-28

Sprawa ze skargi na bezczynność Wojewody w przedmiocie świadczenia wychowawczego

II SAB/Lu 117/18 - Wyrok WSA w Lublinie z 2018-11-21

Sprawa ze skargi na bezczynność i przewlekłość postępowania SKO w przedmiocie wznowienia postępowania w sprawie usług opiekuńczych

II SAB/Lu 121/18 - Wyrok WSA w Lublinie z 2018-11-26

Sprawa ze skargi na bezczynność i przewlekłe prowadzenie postępowania przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze w przedmiocie wznowienia postępowania administracyjnego zakończonego decyzją SKO w sprawie usług opiekuńczych oraz świadczeń na zaopatrzenie ortopedyczne