Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

I OPP 56/10 - Postanowienie NSA z 2010-12-17

Skarga B. O. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Białymstoku, sygn. akt II SAB/Bk 64/10 w sprawie ze skargi na bezczynność Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Białymstoku w przedmiocie pomocy społecznej

I OPP 9/10 - Postanowienie NSA z 2010-06-17

Zażalenie na postanowienie NSA w sprawie ze skargi na bezczynność Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w W. w przedmiocie wydania decyzji w sprawie udzielania pomocy społecznej w formie zasiłku celowego

I OPP 9/10 - Postanowienie NSA z 2010-03-19

Skarga M. D. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym we Wrocławiu, sygn. akt II SAB/Wr 88/2001 w sprawie ze skargi na bezczynność Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Wałbrzychu w przedmiocie wydania decyzji w sprawie udzielania pomocy społecznej w formie zasiłku celowego