Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

I OPP 19/08 - Postanowienie NSA z 2008-06-04

Skarga J. K. na przewlekłość postępowania przed Naczelnym Sądem Administracyjnym w sprawie ze skargi na decyzję SKO w G. w przedmiocie zasiłku celowego