Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 6320 Zasiłki celowe i okresowe X

I OPP 1/09 - Postanowienie NSA z 2009-01-23

Skarga K. M. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Białymstoku, sygn. akt II SAB/Bk 3/05 w sprawie ze skargi na bezczynność Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zambrowie w przedmiocie zasiłku celowego

I OPP 7/09 - Postanowienie NSA z 2009-02-19

Skarga B. T. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Poznaniu w sprawie ze skargi na decyzję SKO w Kaliszu w przedmiocie zasiłku celowego

I OPP 54/09 - Postanowienie NSA z 2009-10-29

Skarga M. D. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym we Wrocławiu, sygn. akt 4 II SA/Wr 1082/02 w sprawie ze skargi na decyzję SKO w W. w przedmiocie odmowy przyznania zasiłku celowego