Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 6320 Zasiłki celowe i okresowe X

IV SAB/Wr 354/15 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2016-01-26

Sprawa ze skargi na bezczynność Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ś. w przedmiocie przyznania pomocy finansowej w formie zasiłku okresowego i zasiłku celowego

I OSK 216/16 - Wyrok NSA z 2016-04-08

Skarga kasacyjna od wyroku WSA w Warszawie w sprawie ze skargi T. G. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Prezydenta m. st. Warszawy w przedmiocie rozpoznania wniosku o przyznanie zasiłku celowego

I OSK 2549/15 - Wyrok NSA z 2016-05-12

Skarga kasacyjna od wyroku WSA w Lublinie w sprawie ze skargi Z. W. na przewlekłość postępowania SKO w L. w przedmiocie nierozpatrzenia odwołania od decyzji dotyczącej specjalnego zasiłku celowego

I OPP 31/16 - Postanowienie NSA z 2016-03-29

Skarga K. M. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Gliwicach w sprawie o sygn. akt IV SA/Gl 961/15 ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie zasiłku okresowego

I OPP 90/16 - Postanowienie NSA z 2016-09-22

Skarga Z. S. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Krakowie sygn. akt III SA/Kr 71/16 w sprawie ze skargi na postanowienie SKO w przedmiocie uznania zażalenia za nieuzasadnione

I OPP 89/16 - Postanowienie NSA z 2016-09-22

Skarga Z. S. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Krakowie sygn. akt III SA/Kr 69/16 w sprawie ze skargi na postanowienie SKO w przedmiocie uznania zażalenia za nieuzasadnione

I OPP 41/16 - Postanowienie NSA z 2016-04-27

Skarga K. M. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Gliwicach w sprawie o sygn. akt IV SA/Gl 1141/15 ze skargi na decyzję SKO w K. w przedmiocie zasiłku celowego

I OPP 60/16 - Postanowienie NSA z 2016-07-12

Skarga P. P. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie w sprawie o sygn. akt I SA/Wa 194/16 ze skargi na decyzję SKO w W. w przedmiocie przyznania zasiłku celowego

I OPP 59/16 - Postanowienie NSA z 2016-07-12

Skarga P. P. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie w sprawie o sygn. akt I SA/Wa 193/16 ze skargi na decyzję SKO w W. w przedmiocie odmowy przyznania zasiłku celowego

I OPP 58/16 - Postanowienie NSA z 2016-07-12

Skarga P. P. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie w sprawie o sygn. akt I SA/Wa 192/16 ze skargi na decyzję SKO w W. w przedmiocie przyznania zasiłku celowego
1   Następne >   +2   4