Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 6320 Zasiłki celowe i okresowe X

IV SAB/Wr 79/17 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2017-10-10

Sprawa ze skargi Z. R. na przewlekłość postępowania SKO we W. w przedmiocie rozpatrzenia wniosku o stwierdzenia nieważności postanowienia Prezydenta W. z dnia [...] nr [...]

IV SAB/Wr 77/17 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2017-10-10

Sprawa ze skargi Z. R. na przewlekłość postępowania SKO we W. w przedmiocie rozpatrzenia wniosku o stwierdzenia nieważności postanowienia Prezydenta W. z dnia [...], nr [...]

IV SAB/Wr 78/17 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2017-10-10

Sprawa ze skargi Z. R. na przewlekłość postępowania SKO we W. w przedmiocie rozpatrzenia wniosku o stwierdzenia nieważności postanowienia Prezydenta W. z dnia [...] nr [...]

I OPP 25/17 - Postanowienie NSA z 2017-06-29

Skarga R. J. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Gliwicach w sprawie o sygn. akt IV SA/Gl 336/16 ze skargi na decyzję SKO w B. w przedmiocie zasiłku celowego

IV SAB/Wr 14/17 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2017-04-12

Sprawa ze skargi Z.R. na przewlekłość postępowania Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej we W. w przedmiocie przekazania wniosku w sprawie zakończonej decyzją , nr [...]

IV SAB/Wr 81/17 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2017-10-10

Sprawa ze skargi Z. R. na przewlekłość postępowania SKO we W. w przedmiocie rozpatrzenia wniosku o stwierdzenie nieważności postanowienia Prezydenta W. z dnia [...] nr [...]

IV SAB/Wr 80/17 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2017-10-10

Sprawa ze skargi Z. R. na przewlekłość postępowania SKO we W. w przedmiocie rozpatrzenia wniosku o stwierdzenia nieważności postanowienia Prezydenta W. z dnia [...] nr [...]

I OPP 105/16 - Postanowienie NSA z 2017-01-19

Skarga R. J. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Gliwicach w sprawie o sygn. akt IV SA/Gl 336/16 ze skargi na decyzję SKO w B. w przedmiocie zasiłku celowego