Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 6320 Zasiłki celowe i okresowe X

I OPP 67/18 - Postanowienie NSA z 2018-06-06

Skarga R. S. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Poznaniu w sprawie o sygn. akt IV SA/Po 303/17 ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie zasiłku okresowego

I OPP 11/18 - Postanowienie NSA z 2018-02-23

Skarga Z. R. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym we Wrocławiu w sprawie o sygn. akt IV SA/Wr 645/17 w sprawie ze skargi Z. R. na pismo SKO we W. w przedmiocie zwrotu kopii pisma Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej we W.