Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 659 Przewlekłość postępowania administracyjnego X

II SAB/Gl 55/16 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2017-10-11

Sprawa ze skargi T. K., M. S., A. K., B. D., J. K., J. K., J. K., J. K., M. K., M. K., M.K. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Starostę [...] w przedmiocie zwrotu wywłaszczonej nieruchomości

II FSK 1085/17 - Wyrok NSA z 2017-07-05

Skarga kasacyjna od wyroku WSA w Gliwicach w sprawie ze skargi 'G. [...] ' S.A. z siedzibą w K. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Naczelnika [...] Urzędu Skarbowego w K. w przedmiocie wniosku o umorzenie zaległości podatkowej

III SAB/Lu 6/17 - Wyrok WSA w Lublinie z 2017-09-12

Sprawa ze skargi M. Ł. i M. Ł. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze w przedmiocie przyznania wynagrodzenia za dozór i zwrot poniesionych koniecznych wydatków związanych z dozorem pojazdu

II OSK 2822/17 - Wyrok NSA z 2017-12-08

Skarga kasacyjna od wyroku WSA w Łodzi w sprawie ze skargi S. M. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Bełchatowie w sprawie przebudowy obiektu budowlanego

VIII SAB/Wa 92/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-11-28

Sprawa ze skargi T. J. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Starostę Powiatu P. w przedmiocie rejestracji sprzętu pływającego

IV SAB/Wr 147/17 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2017-10-12

Sprawa ze skargi [...] Sp. z o.o. w upadłości z/s we W. na przewlekłość postępowania D. Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego we W. w przedmiocie wydania zezwolenia na prowadzenie apteki

III SAB/Lu 7/17 - Wyrok WSA w Lublinie z 2017-09-12

Sprawa ze skargi M. Ł. i M. Ł. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze w przedmiocie przyznania wynagrodzenia za dozór i zwrot poniesionych koniecznych wydatków związanych z dozorem pojazdu

II FSK 3000/17 - Wyrok NSA z 2017-12-13

Skarga kasacyjna od wyroku WSA we Wrocławiu w sprawie ze skargi M[...] sp. z o.o. we W. na przewlekłość Naczelnika [...] Urzędu Skarbowego we W. w przedmiocie niezałatwienia w terminie sprawy w związku z wydaniem postanowienia o pozostawieniu wniosku dotyczącego kosztów egzekucyjnych bez rozpatrzenia

I FSK 834/16 - Wyrok NSA z 2017-12-15

Skarga kasacyjna od wyroku WSA w Olsztynie w sprawie ze skargi M. Sp. z o.o. w W. na przewlekłe prowadzenie przez Dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej w O. postępowania kontrolnego w sprawie podatku od towarów i usług za marzec i kwiecień 2014 r. 1) uchyla zaskarżony wyrok w całości i przekazuje sprawę do ponownego rozpoznania Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu w Olsztynie, 2) zasądza od Nac...

II SAB/Wr 52/17 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2017-06-28

Sprawa ze skargi P. A. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Wójta Gminy W. w przedmiocie naruszenia stosunków wodnych
1   Następne >   +2   +5   +10   19