Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Przewlekłość postępowania X

III SA/Kr 406/09 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2010-04-27

Sprawa ze skargi S. F., R. F. na Samorządowe Kolegium Odwoławcze w przedmiocie przewlekłości postępowania

II SAB/Kr 124/12 - Wyrok WSA w Krakowie z 2012-09-27

Sprawa ze skargi Prokuratora Okręgowego w K. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Wojewodę I. zobowiązuje Wojewodę do wydania w terminie 30 dni aktu administracyjnego w postępowaniu w sprawie stwierdzenia nabycia z mocy prawa działek o numerach [...] ,[...] [...] obr. [...] II. stwierdza, że przewlekłe prowadzenie postępowania miało miejsce z rażącym naruszeniem prawa.

II SAB/Kr 160/12 - Wyrok WSA w Krakowie z 2012-12-14

Sprawa ze skargi G.G. na przewlekłość postępowania prowadzonego przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w O. I. zobowiązuje Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w O. do wydania aktu administracyjnego w sprawie znak: [...] prowadzonego w przedmiocie wiaty zlokalizowanej na działce nr [...] w K. w terminie jednego miesiąca, I

II SAB/Kr 308/14 - Wyrok WSA w Krakowie z 2014-10-28

Sprawa ze skargi Ł. I. na przewlekłość postępowania [...] Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w K. I. stwierdza, że przewlekłość postępowania prowadzonego przez Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w K. w sprawie znak: [...] miała miejsce z rażącym naruszeniem prawa; II. w pozostałym zakresie postępowanie umarza; III. wymierza Wojewódzkiemu Inspektorowi Nadzoru Budowlanemu w K. grzywnę w wysokości 500 zł (pięćset złotych); IV. zasądza od [...] Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Bu...

II SAB/Kr 152/14 - Wyrok WSA w Krakowie z 2014-09-11

Sprawa ze skargi R.B. na przewlekłość postępowania Prezydenta Miasta K. w sprawie znak: [....]

II SAB/Kr 2/14 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2014-01-22

Sprawa ze skargi E. O. na przewlekłość postępowania Prezydenta Miasta [...]

II SAB/Kr 137/11 - Wyrok WSA w Krakowie z 2011-12-16

Sprawa ze skargi J.P. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Wojewodę

I SAB/Kr 4/14 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2014-10-10

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału w przedmiocie wezwania do uiszczenia wpisu sądowego w sprawie ze skargi na bezczynność Wójta Giny P. w przedmiocie podatku rolnego

II SAB/Kr 344/14 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2014-12-17

Sprawa ze skargi S.M. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze w N. , w związku z pismem

III SAB/Kr 5/14 - Wyrok WSA w Krakowie z 2014-08-21

Sprawa ze skargi S. N. na przewlekłość postępowania Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego w przedmiocie wznowienia postępowania
1   Następne >   +2   +5   9