Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Przewlekłość postępowania X

II SAB/Ol 194/14 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2015-03-31

Sprawa ze skargi M. P. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Komendanta Powiatowego Policji w sprawie wydania zaświadczenia 1) stwierdza przewlekłe prowadzenie postępowania; 2) orzeka, że przewlekłe prowadzenie postępowania nie miało miejsca z rażącym naruszeniem prawa.

II SAB/Ol 114/13 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2014-01-23

Sprawa ze skargi na bezczynność Starosty w sprawie zmiany oznaczenia użytków gruntowych I. stwierdza, że przewlekłe prowadzenie postępowania miało miejsce z rażącym naruszeniem prawa; II. wymierza Staroście grzywnę w wysokości 500 zł (pięćset złotych); III. umarza postępowanie sądowe w pozostałym zakresie; IV. zasądza od Starosty na rzecz skarżącego kwotę 100 zł (sto złotych), tytułem zwrotu kosztów postępowania sądowego.

II SAB/Ol 31/10 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2010-06-29

Sprawa ze skargi na bezczynność Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w rozpoznaniu skargi oku I. zobowiązuje Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego do rozpoznania środka zaskarżenia zawartego w punkcie I. skargi B. K. oku - w terminie 14 dni od dnia zwrotu akt organowi; II.

II SAB/Ol 58/08 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2009-03-17

Sprawa ze skargi na bezczynność Prezydenta Miasta w wydaniu decyzji określającej obowiązek uiszczania opłat za odbieranie odpadów komunalnych I.

I SAB/Ol 5/09 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2009-11-04

Sprawa ze skargi na bezczynność Dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej w postępowaniu kontrolnym dotyczącym podatku od towarów i usług

I SAB/Ol 5/11 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2012-01-25

Sprawa ze skargi spółki A na przewlekłe prowadzenie przez Burmistrza Miasta postępowania w sprawie nadpłaty podatku od nieruchomości za lata 2007 i 2008

II SAB/Ol 51/12 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2012-08-22

Sprawa ze skargi K. R. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze w w rozpoznaniu odwołania z dnia '[...]'.

II SAB/Ol 52/12 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2012-08-22

Sprawa ze skargi M. R. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze w w rozpoznaniu odwołania z dnia'[...]'.

I SAB/Ol 8/13 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2013-09-11

Sprawa ze skargi Spółki A na przewlekłe prowadzenie postępowania przez organ administracji publicznej - Dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej

I SAB/Ol 5/15 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2015-04-23

Sprawa ze skargi Spółki A na przewlekłe prowadzenie przez Dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej postępowania kontrolnego w sprawie podatku od towarów i usług za marzec 2014 r., nr aktu '[...]'
1   Następne >   +2   5