Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Przewlekłość postępowania X

II SAB/Rz 12/12 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2012-05-25

Sprawa ze skargi M.C., J.C., L.C., U.G., R.C.-E., S.M. na przewlekłe prowadzenie przez Wojewodę [...] postępowania w sprawie zwrotu wywłaszczonej nieruchomości -

II SAB/Rz 69/11 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2011-11-03

Sprawa ze skargi C.T. na przewlekłe prowadzenie przez Wójta Gminy [...] postępowania w przedmiocie wydania decyzji o warunkach zabudowy

II SAB/Rz 45/14 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2014-10-10

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie ustanowienia radcy prawnego w sprawie z jego skargi na przewlekłe prowadzenie przez Wójta Gminy [...] postępowania w przedmiocie wydania dokumentu

II SAB/Rz 83/11 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2012-03-21

Sprawa ze skargi na bezczynność Wójta Gminy w przedmiocie przewlekłości postępowania administracyjnego w sprawie udrożnienia rowu przy drodze gminnej

I SA/Rz 289/10 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2010-06-22

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w przedmiocie odpowiedzialności podatkowej osób trzecich za zobowiązanie z tytułu podatku od towarów i usług

II SAB/Rz 89/13 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2014-03-10

Wniosek o przyznanie kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu w sprawie ze skargi E. S. na przewlekłe prowadzenie przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego [...] postępowania w przedmiocie legalności robót budowlanych w budynku mieszkalnym

I SAB/Rz 2/04 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2005-06-21

Sprawa ze skargi na bezczynność Naczelnika Urzędu Skarbowego w przedmiocie postępowania egzekucyjnego

I SAB/Rz 3/12 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2013-06-27

skarg M. Ł. - na bezczynność i przewlekłe prowadzenie postępowania przez Dyrektora Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w zakresie nierozpoznania odwołania od decyzji Kierownika Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa nr [...] dotyczącej przyznania płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego, - na bezczynność i przewlekłe prowadzenie postępowania przez Dyrektora Oddziału Regionalnego Agencji Restr...

I SAB/Rz 12/11 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2011-12-08

skarg A. Sz. na bezczynność Naczelnika Urzędu Skarbowego i przewlekłe prowadzenie postępowania przez ten organ w przedmiocie zwrotu podatku od towarów i usług za: wrzesień, listopad i grudzień 2009r., luty, marzec, maj, czerwiec, sierpień, październik 2010r.

I SAB/Rz 10/14 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2015-02-17

skarg 'A' spółka z o.o. w Ł. na przewlekłe prowadzenie postępowania kontrolnego przez Dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej w zakresie rzetelności deklarowanych podstaw opodatkowania w podatku od towarów i usług za marzec i kwiecień 2014 roku -
1   Następne >   +2   5