Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 611 Podatki i inne świadczenia pieniężne, do których mają zastosowanie przepisy Ordynacji podatkowej, oraz egzekucja tych świadczeń pieniężnych X

I SAB/Bk 4/16 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2016-10-05

Sprawa ze skargi L. Sp. z o.o. w B. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Naczelnika P. Urzędu Skarbowego w B. w przedmiocie kontroli podatkowej w zakresie rzetelności deklarowanych podstaw opodatkowania oraz prawidłowości rozliczania podatku od towarów i usług za czerwiec 2014 r.

I SAB/Bk 1/15 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2015-07-02

Sprawa ze skargi N. Spółka z o.o. w C. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Naczelnika Urzędu Skarbowego w H. w przedmiocie rozliczenia podatku od towarów i usług za miesiące grudzień 2013 r. oraz luty 2014 r.

I SAB/Bk 2/14 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2015-02-18

Sprawa ze skargi W. O. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Wójta Gminy B. P. w przedmiocie ustalenia łącznego zobowiązania pieniężnego za 2014 r.

I SAB/Bk 9/18 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2018-09-26

Sprawa ze skargi A. Z. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Naczelnika Urzędu Skarbowego w B. w przedmiocie przewlekłego prowadzenia postępowania w sprawie zwrotu nadwyżki podatku VAT za miesiące od kwietnia do czerwca 2016 r.

I SAB/Bk 10/19 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2019-09-18

Sprawa ze skargi A. K. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Naczelnika P. Urzędu Celno-Skarbowego w B. w przedmiocie przychodów nieznajdujące pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów za 2009 rok

I SAB/Bk 9/19 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2019-09-18

Sprawa ze skargi J. K. na przewlekłość postępowania Naczelnika P. Urzędu Celno-Skarbowego w B. w przedmiocie przychodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów za 2009 rok