Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Przewlekłość postępowania X
  • Symbol 611 Podatki i inne świadczenia pieniężne, do których mają zastosowanie przepisy Ordynacji podatkowej, oraz egzekucja tych świadczeń pieniężnych X

I SAB/Gd 10/17 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2018-07-04

Sprawa ze skargi J.K.i S. K. na przewlekłość postępowania Prezydenta Miasta S. w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie udzielenia ulgi

I SAB/Gd 11/18 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2018-10-24

Sprawa ze skargi A Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Naczelnika Urzędu Skarbowego w w przedmiocie podatku od towarów i usług za wrzesień 2014 r. oraz poszczególne miesiące od stycznia do czerwca 2015 r.