Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

I SAB/Ke 5/15 - Wyrok WSA w Kielcach z 2016-03-10

Sprawa ze skargi W.L. na przewlekłe prowadzenie postępowania egzekucyjnego przez Prezydenta Miasta Kielce 1. stwierdza, że Prezydent Miasta K. dopuścił się przewlekłego prowadzenia postępowania egzekucyjnego; 2. stwierdza, że przewlekłe prowadzenie postępowania nie miało miejsca z rażącym naruszeniem prawa; 3. przyznaje od Prezydenta Miasta K. na rzecz W. L. sumę pieniężną w wysokości 2000 (dwa tysiące) złotych; 4. zasądza od Prezydenta Miasta K. na rzecz W. L. kwotę 100 (sto) złotych tytułem zw...

I SAB/Ke 1/16 - Wyrok WSA w Kielcach z 2016-04-20

skarg V. Spółka Akcyjna w P. na przewlekłe prowadzenie postępowań kontrolnych Dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej w K. w sprawach: nr [...], nr [...] i nr [...]

I SAB/Ke 4/17 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2017-08-08

Skarga W.L. na przewlekłość Prezydenta Miasta K. w przedmiocie prowadzenia postępowania egzekucyjnego

I SAB/Ke 4/17 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2017-08-08

Wniosek w przedmiocie prowadzenia postępowania egzekucyjnego

I SAB/Ke 4/17 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2017-08-08

Wniosek w przedmiocie prowadzenia postępowania egzekucyjnego

I SAB/Ke 2/17 - Wyrok WSA w Kielcach z 2017-02-16

Sprawa ze skargi Gospodarstwa Rybackiego G.Sp. z o.o. w W. na przewlekłe prowadzenie postępowania podatkowego przez Naczelnika Urzędu Skarbowego w B.-Z. w przedmiocie podatku od towarów i usług za marzec 2015 r.