Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Przewlekłość postępowania X

I SAB/Ol 5/09 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2009-11-04

Sprawa ze skargi na bezczynność Dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej w postępowaniu kontrolnym dotyczącym podatku od towarów i usług

I SAB/Ol 5/11 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2012-01-25

Sprawa ze skargi spółki A na przewlekłe prowadzenie przez Burmistrza Miasta postępowania w sprawie nadpłaty podatku od nieruchomości za lata 2007 i 2008

I SAB/Ol 8/13 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2013-09-11

Sprawa ze skargi Spółki A na przewlekłe prowadzenie postępowania przez organ administracji publicznej - Dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej

I SAB/Ol 5/15 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2015-04-23

Sprawa ze skargi Spółki A na przewlekłe prowadzenie przez Dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej postępowania kontrolnego w sprawie podatku od towarów i usług za marzec 2014 r., nr aktu '[...]'

I SAB/Ol 24/14 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2015-02-05

skarg spółki A w przedmiocie przewlekłego prowadzenie przez Dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej postępowania kontrolnego w sprawie podatku od towarów i usług za marzec i kwiecień 2014r.

I SAB/Ol 14/14 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2014-12-23

skarg spółki A na przewlekłe prowadzenie przez Dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej postępowania kontrolnego w sprawie podatku od towarów i usług za miesiące od października do grudnia 2013r. oraz za styczeń i luty 2014r. Oddala skargi.

I SAB/Ol 14/15 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2015-12-17

skarg Spółki A na przewlekłe prowadzenie przez Dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej postępowania kontrolnego w sprawie podatku od towarów i usług za marzec i kwiecień 2014r.

I SAB/Ol 10/16 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2016-10-25

Sprawa ze skargi Specjalnej Strefy Ekonomicznej na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Wójta Gminy w sprawie zwrotu nadpłaty w podatku od nieruchomości za lata 2006-2010 I. stwierdza przewlekłe prowadzenie postępowania przez Wójta Gminy w sprawie zwrotu nadpłaty podatku od nieruchomości za lata 2006-2010, II. stwierdza, że przewlekłe prowadzenie postępowania opisanego w punkcie I miało miejsce z rażącym naruszeniem prawa, III. zobowiązuje Wójta Gminy do wydania decyzji w sprawie zwrotu nad...

I SAB/Ol 19/14 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2015-01-28

Sprawa ze skargi spółki A na przewlekłe prowadzenie przez Dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej postępowania kontrolnego w sprawie podatku od towarów i usług za okres od grudnia 2012 r. do kwietnia 2013 r.

I SAB/Ol 2/16 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2016-03-24

skarg Spółki A. na przewlekłe prowadzenie przez Dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej postępowania kontrolnego w sprawie podatku od towarów i usług za miesiące od października do grudnia 2013r. oraz za styczeń i luty 2014r.
1   Następne >   3