Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Przewlekłość postępowania X

I SAB/Sz 13/14 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2015-03-05

Sprawa ze skargi T. W. - syndyka masy upadłości I.-K. Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Sz. w upadłości likwidacyjnej na przewlekłość postępowania Naczelnika [...] Urzędu Skarbowego . w przedmiocie zwrotu nadwyżki podatku naliczonego nad należnym za marzec 2013 rok w sprawie podatku od towarów i usług