Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Przewlekłość postępowania X
  • Symbol 611 Podatki i inne świadczenia pieniężne, do których mają zastosowanie przepisy Ordynacji podatkowej, oraz egzekucja tych świadczeń pieniężnych X

III SAB/Wa 41/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-11-21

Sprawa ze skargi S. sp. z o.o. z siedzibą w W. na przewlekłe prowadzenie postępowania SKO w W. w przedmiocie rozpatrzenia odwołania od decyzji określającej zobowiązanie podatkowe w podatku od nieruchomości za 2000 r.

III SAB/Wa 59/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-02-13

Sprawa ze skargi na bezczynność Ministra Finansów w przedmiocie rozpatrzenia zażalenia

III SAB/Wa 37/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-11-21

Sprawa ze skargi H. S. na przewlekłe prowadzenie postępowania Naczelnika Urzędu Skarbowego W. w przedmiocie podatku od towarów i usług za okres od stycznia do grudnia 2006 r.

III SAB/Wa 24/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-08-14

Sprawa ze skargi na bezczynność SKO w W. w przedmiocie rozpatrzenia odwołania od decyzji określającej wysokość zobowiązania podatkowego w podatku od nieruchomości za okres od kwietnia do grudnia 2003 r.

III SAB/Wa 36/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-11-21

Sprawa ze skargi B. S. na przewlekłe prowadzenie postępowania Naczelnika Urzędu Skarbowego W. w przedmiocie podatku od towarów i usług za okres od stycznia do grudnia 2006 r.

III SAB/Wa 57/11 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-04-27

Sprawa ze skargi S. GmbH na przewlekłość Dyrektora Izby Skarbowej w W. w przedmiocie rozpatrzenia odwołania

III SAB/Wa 32/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-12-30

Sprawa ze skargi S. sp. z o.o. z siedzibą w W. na przewlekłość postępowania w sprawie rozpoznania odwołania od decyzji określającej wysokość zobowiązania podatkowego z tytułu podatku od nieruchomości na 2004 r. 1) stwierdza przewlekłość postępowania prowadzonego przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze w W. w przedmiocie rozpoznania odwołania N. sp. z o.o. obecnie S. sp. z o.o. z siedzibą w W. od decyzji Prezydenta W. nr [...],

III SAB/Wa 24/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-01-15

Sprawa ze skargi S. sp. z o.o. z siedzibą w W. w przedmiocie przewlekłego prowadzenia postępowania przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze w W.

III SAB/Wa 57/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-05-15

Sprawa ze skargi na bezczynność Naczelnika [...] Urzędu Skarbowego W. w przedmiocie wydania zaświadczenia żądanej treści

III SAB/Wa 27/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-09-12

Sprawa ze skargi A. sp. z o.o. z siedzibą w W. na przewlekłe prowadzenie postępowania kontrolnego przez Dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej w W. w przedmiocie podatku od towarów i usług za maj 2013 r.
1   Następne >   +2   5