Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II SAB/Ol 51/12 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2012-08-22

Sprawa ze skargi K. R. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze w w rozpoznaniu odwołania z dnia '[...]'.

II SAB/Ol 52/12 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2012-08-22

Sprawa ze skargi M. R. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze w w rozpoznaniu odwołania z dnia'[...]'.