Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Przewlekłość postępowania X
  • Skarżony Burmistrz Miasta X

II SAB/Op 14/08 - Postanowienie WSA w Opolu z 2008-11-27

Sprawa ze skargi na bezczynność Burmistrza [...] w przedmiocie informacji publicznej

III SAB/Gd 115/14 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2015-02-05

Sprawa ze skargi A. L. na przewlekłość postępowania Burmistrza Miasta w przedmiocie zasiłku celowego

II SO/Po 4/09 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2009-07-30

Wniosek W. R. prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą 'A'- W. R. w J. o wymierzenie grzywny Burmistrzowi J. w związku z niezastosowaniem się do obowiązku przekazania skargi oraz akt sprawy i odpowiedzi na skargę

II OZ 278/11 - Postanowienie NSA z 2011-04-15

Zażalenie na postanowienie WSA w Krakowie w sprawie ze skargi na bezczynność Burmistrza Miasta S.

II SAB/Po 23/14 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2014-05-22

Sprawa ze skargi na bezczynność Burmistrza T. w przedmiocie zezwolenia na usunięcie drzew

II SAB/Po 25/14 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2014-05-22

Sprawa ze skargi na bezczynność Burmistrza T. w przedmiocie zezwolenia na usunięcie drzew

II SAB/Po 26/14 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2014-05-22

Sprawa ze skargi na bezczynność Burmistrza T. w przedmiocie zezwolenia na usunięcie drzew

II FSK 1114/12 - Wyrok NSA z 2014-04-24

Skarga kasacyjna od wyroku WSA w Olsztynie w sprawie ze skargi E. S.A. w W. na przewlekłość postępowania Burmistrza Miasta P. w przedmiocie nadpłaty w podatku od nieruchomości za 2009 r.

II SAB/Po 24/14 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2014-05-22

Sprawa ze skargi na bezczynność Burmistrza T. w przedmiocie zezwolenia na usunięcie drzew

IV SAB/Po 19/14 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2014-05-21

Sprawa ze skargi na bezczynność Burmistrza T. w przedmiocie zmiany decyzji o warunkach zabudowy
1   Następne >   +2   6