Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Przewlekłość postępowania X
  • Skarżony Dyrektor Izby Celnej X

I GPP 1/14 - Postanowienie NSA z 2015-01-14

Skarga S. K. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Lublinie w sprawie o sygn. akt III SA/Lu 94/14 ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej w B. w przedmiocie określenia kwoty długu celnego oraz kwoty podatku od towarów i usług

I FPP 1/08 - Postanowienie NSA z 2008-11-07

Skarga o stwierdzenie, że nastąpiła przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Kielcach w sprawie o sygn. akt I SA/Ke 406/07 ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej w K. w przedmiocie odmowy stwierdzenia nadpłaty w podatku akcyzowym

III SA/Gl 9/14 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2014-06-26

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej w K. w przedmiocie gier losowych (umorzenia wznowionego postępowania jako bezprzedmiotowego)

I OPP 13/04 - Postanowienie NSA z 2004-10-28

Skarga M. M. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym we Wrocławiu (sygn. akt 4 II S.A./Wr 2270/03) w sprawie ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej we Wrocławiu w sprawie zwolnienia ze służby

II GSK 1237/11 - Postanowienie NSA z 2011-09-07

Skarga kasacyjna na bezczynność Dyrektora Izby Celnej w K. w sprawie działalności w zakresie gier na automatach o niskich wygranych ([...])

II GSK 1238/11 - Postanowienie NSA z 2011-09-07

Skarga kasacyjna na bezczynność Dyrektora Izby Celnej w K. w sprawie działalności w zakresie gier na automatach o niskich wygranych ([...])

II GSK 1236/11 - Postanowienie NSA z 2011-09-07

Skarga kasacyjna na bezczynność Dyrektora Izby Celnej w K. w sprawie działalności w zakresie gier na automatach o niskich wygranych ([...])

I FSK 167/11 - Wyrok NSA z 2012-01-24

Skarga kasacyjna na decyzję Dyrektora Izby Celnej w Ł. w przedmiocie nadpłaty w podatku akcyzowym z tytułu importu

I GPP 1/16 - Postanowienie NSA z 2016-02-05

Skarga B. M., P. M., J. O. na przewlekłość postępowania przed Naczelnym Sądem Administracyjnym w sprawie o sygn. akt I GSK 1946/14 ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej w K. w przedmiocie podatku akcyzowego

I GPP 2/15 - Postanowienie NSA z 2015-04-23

Skarga na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w P. w sprawie o sygn. akt III SA/Po 300/15 ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej w P. w przedmiocie stwierdzenia nadpłaty w podatku akcyzowym
1   Następne >   2