Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Przewlekłość postępowania X
  • Skarżony Dyrektor Izby Skarbowej X

II FPP 1/15 - Postanowienie NSA z 2015-04-24

Skarga o stwierdzenie, że nastąpiła przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Gorzowie Wielkopolskim w sprawie o sygn. akt I SA/Go 266/14 w sprawie ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w Z. w przedmiocie zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych za 1998 r. od dochodów nieznajdujacych pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów

I FPP 1/15 - Postanowienie NSA z 2015-02-27

Sprawa ze skargi na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej w W. w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie wniosku o przekazanie środków pieniężnych

II FPP 19/13 - Postanowienie NSA z 2013-12-20

Skarga o stwierdzenie przewlekłości postępowania przed Naczelnym Sądem Administracyjnym w sprawie o sygn. akt II FSK 47/12 ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie w przedmiocie podatku doch...

II FPP 9/07 - Postanowienie NSA z 2007-09-25

Skarga o stwierdzenie, że nastąpiła przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Gorzowie Wielkopolskim, sygn. akt I SA/Go 2040/05 w sprawie ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w Zielonej Górze w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych za 1998 r. od dochodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodu

II FPP 1/08 - Postanowienie NSA z 2008-03-12

Skarga o stwierdzenie przewlekłości postępowania zakończonego prawomocnym wyrokiem WSA w Kielcach w sprawie w sprawie ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w K. nr (...) w przedmiocie wymiaru podatku od spadków i darowizn

I SA/Łd 280/15 - Wyrok WSA w Łodzi z 2015-04-10

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w Ł. w przedmiocie podatku dochodowego od osób prawnych za 2007 rok

I FSK 588/14 - Wyrok NSA z 2015-05-06

Skarga kasacyjna na bezczynność Dyrektora Izby Skarbowej w O. w przedmiocie rozpatrzenia odwołania od decyzji w sprawie zabezpieczenia na majątku przewidywanych kwot zobowiązań podatkowych z tytułu podatku od towarów i usług

I FPP 17/13 - Postanowienie NSA z 2014-02-18

Skarga K. G. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Białymstoku w sprawie o sygn. akt I SA/Bk 317/12 w sprawie ze skargi na decyzję Izby Skarbowej w B. w przedmiocie podatku od towarów i usług za wrzesień 1998 r.

II FPP 10/07 - Postanowienie NSA z 2007-09-25

Skarga o stwierdzenie, że nastąpiła przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Gorzowie Wielkopolskim, sygn. akt I SA/Go 2200/05 w sprawie ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w Zielonej Górze w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych za 1999 r. od dochodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodu

I SAB/Gl 11/13 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2014-04-07

Sprawa ze skargi P. S. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Dyrektora Izby Skarbowej w K. w przedmiocie zwrotu nadpłaty w podatku dochodowym od osób fizycznych za 2000 rok
1   Następne >   +2   +5   11