Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Przewlekłość postępowania X
  • Skarżony Dyrektor Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa X

II SAB/Op 23/14 - Postanowienie WSA w Opolu z 2014-05-19

Sprawa ze skargi na bezczynność Dyrektora Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Opolu w przedmiocie nieprzekazania zawiadomienia do prokuratury i nałożenie kary porządkowej

II GPP 2/12 - Postanowienie NSA z 2012-04-17

Skarga na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w W. w sprawie o sygn. akt V SA/Wa 2023/11 ze skargi na decyzję Dyrektora M. Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w W. w przedmiocie odmowy przyznania płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego

II GPP 2/11 - Postanowienie NSA z 2011-03-30

Skarga Z. B. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w K. w sprawie o sygn. akt I SA/Kr 1741/09 ze skargi na decyzję Dyrektora [...] Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w K. w przedmiocie odmowy przyznania płatności bezpośrednich i płatności uzupełniających

II GPP 1/11 - Postanowienie NSA z 2011-03-30

Skarga J. P. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w K. w sprawie o sygn. akt I SA/Kr 1591/09 ze skargi na decyzję Dyrektora [...] Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w K. w przedmiocie przyznania płatności do gruntów rolnych

I SAB/Rz 3/12 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2013-06-27

skarg M. Ł. - na bezczynność i przewlekłe prowadzenie postępowania przez Dyrektora Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w zakresie nierozpoznania odwołania od decyzji Kierownika Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa nr [...] dotyczącej przyznania płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego, - na bezczynność i przewlekłe prowadzenie postępowania przez Dyrektora Oddziału Regionalnego Agencji Restr...

I SAB/Bk 2/13 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2014-04-24

Sprawa ze skargi S. D. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Kierownika Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w A. w przedmiocie przyznania płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego na rok 2012

VIII SAB/Wa 33/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-09-18

Sprawa ze skargi na bezczynność Kierownika Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w B. w przedmiocie przewlekłego prowadzenia postępowania przez Kierownika Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w B. w sprawie przyznania płatności rolnośrodowiskowej na rok 2013

VIII SAB/Wa 32/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-09-18

Sprawa ze skargi na bezczynność Kierownika Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w B. w przedmiocie przewlekłego prowadzenia postępowania przez Kierownika Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w B. w sprawie przyznania płatności bezpośrednich na rok 2013

I OSK 139/14 - Wyrok NSA z 2014-09-18

Skarga kasacyjna od wyroku WSA w Białymstoku w sprawie ze skargi J. W. na przewlekłość postępowania prowadzonego przez Dyrektora Podlaskiego Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Łomży w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej

II GPP 2/15 - Postanowienie NSA z 2015-03-31

Skarga A. G. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie w sprawie o sygn. akt V SA/Wa 1178/14 ze skargi na decyzję Dyrektora M. Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w W. w przedmiocie odmowy wpisu do ewidencji producentów i nadania numeru identyfikacyjnego
1   Następne >   +2   +5   +10   16