Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej X

I OPP 21/08 - Postanowienie NSA z 2008-06-04

Skarga M. M. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Opolu w sprawie ze skargi na decyzję Dyrektora Okręgowego Służby Więziennej w O. w przedmiocie pomocy finansowej na uzyskanie lokalu mieszkalnego

II SAB/Łd 122/17 - Wyrok WSA w Łodzi z 2017-08-10

Sprawa ze skargi na bezczynność Dyrektora Okręgowego Służby Więziennej w Ł. w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej