Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Dyrektor Urzędu Kontroli Skarbowej X

I FSK 1881/14 - Wyrok NSA z 2015-04-24

Skarga kasacyjna od wyroku WSA w Lublinie w sprawie ze skargi C. Sp. z o. o. z siedzibą w Z. na decyzje Dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej w L. nr [....] w przedmiocie przewlekłego prowadzenia postępowań wszczętych przez Dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej w L.

I FSK 1058/13 - Postanowienie NSA z 2014-03-25

Skarga kasacyjna od postanowienia WSA w Lublinie w sprawie ze skargi W. spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w B. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej w L. w przedmiocie podatku od towarów i usług za okresy rozliczeniowe od stycznia 2009 r. do grudnia 2010 r.

I SAB/Ol 5/09 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2009-11-04

Sprawa ze skargi na bezczynność Dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej w postępowaniu kontrolnym dotyczącym podatku od towarów i usług

I SAB/Ol 8/13 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2013-09-11

Sprawa ze skargi Spółki A na przewlekłe prowadzenie postępowania przez organ administracji publicznej - Dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej

I SAB/Ol 5/15 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2015-04-23

Sprawa ze skargi Spółki A na przewlekłe prowadzenie przez Dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej postępowania kontrolnego w sprawie podatku od towarów i usług za marzec 2014 r., nr aktu '[...]'

I SAB/Lu 8/15 - Wyrok WSA w Lublinie z 2015-06-30

Sprawa ze skargi P. N. na przewlekłe prowadzenie postępowania kontrolnego przez Dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej w przedmiocie podatku od towarów i usług za kwiecień 2013 r.

I SAB/Ol 24/14 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2015-02-05

skarg spółki A w przedmiocie przewlekłego prowadzenie przez Dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej postępowania kontrolnego w sprawie podatku od towarów i usług za marzec i kwiecień 2014r.

III SAB/Wa 27/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-09-12

Sprawa ze skargi A. sp. z o.o. z siedzibą w W. na przewlekłe prowadzenie postępowania kontrolnego przez Dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej w W. w przedmiocie podatku od towarów i usług za maj 2013 r.

I SAB/Ol 14/14 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2014-12-23

skarg spółki A na przewlekłe prowadzenie przez Dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej postępowania kontrolnego w sprawie podatku od towarów i usług za miesiące od października do grudnia 2013r. oraz za styczeń i luty 2014r. Oddala skargi.

I SAB/Lu 10/14 - Wyrok WSA w Lublinie z 2014-09-26

Sprawa ze skargi W. H. A.-S. Sp. z o.o. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej w przedmiocie podatku od towarów i usług za poszczególne miesiące od stycznia 2009r. do grudnia 2010 r.
1   Następne >   +2   6