Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Główny Geodeta Kraju X

II OPP 36/14 - Postanowienie NSA z 2014-08-22

Wniosek w przedmiocie sprostowania aktu własności ziemi

II OPP 36/14 - Postanowienie NSA z 2014-07-23

Skarga H. Ś. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie w sprawie o sygn. akt IV SAB/Wa 186/13 w sprawie ze skargi na bezczynność Głównego Geodety Kraju w przedmiocie sprostowania aktu własności ziemi

IV SA/Wa 486/08 - Wyrok WSA w Warszawie z 2008-05-28

Sprawa ze skargi na decyzję Głównego Geodety Kraju w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji

II OPP 10/15 - Postanowienie NSA z 2015-05-12

Skarga H. Ś. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie w sprawie o sygn. akt IV SAB/Wa 186/13 w sprawie ze skargi na bezczynność Głównego Geodety Kraju w przedmiocie sprostowania aktu własności ziemi

II OPP 10/15 - Postanowienie NSA z 2015-05-28

Wniosek w przedmiocie sprostowania aktu własności ziemi

IV SAB/Wa 304/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-04-25

Wniosek Z. P. o uzupełnienie wyroku WSA w Warszawie w sprawie ze skargi Z. P. na przewlekłość Głównego Geodety Kraju